Västerås Sailing Week 2021

LÖRDAG   

FREDAG - jaktstart -Uppdaterad 10 sep kl23:14

INFO: Den seglade tiden avvek kraftigt från den förberäknade tiden pga. de lätta vindarna och landade därför lågt långt utanför SSF:s rekommendationer för när jaktstarter räknas om till SRS. Tävlingsledningen har i enlighet med dessa riktlinjer valt att räkna om resultatlistan till SRS. Med andra ord en SRS-tävling baserad på seglad tid korrigerad med SRS-tal. Klicka på "RESULTAT (prel.) <--" för omräknad resultatlista för jaktstarten.


 

Seglingsföreskrifter och banbeskrivningar, uppdaterad 2021-09-07

Kompletterande seglingsföreskrifter <--

Banbeskrivning Lördag (för olika vindriktningar) <--

Banbeskrivning jaktstart fredag <--

 

Deltagarlista finns här <--