• Jonas Carrass

Tillbakablick på 2018


Lite vind men ändå en seglarfest, 56 båtar befanns sig på startlinjen.


Återupplev minnen här: Länk till 2018