• Jonas Carrass

Tillbakablick till ”startåret” 2012

2012 var året Höstkroken flyttade in från Elba till Tullhushamnen och blev till ”WSS Höstkroken Inshore”.

Länk till 2012